Společně na 17 - Integrace cizinců v Městské části Praha 17

Stav projektu
Probíhá realizace
Záměr

Znak Městské části Praha 17 MVČR

Integrace cizinců v Městské části Praha 17

Hlavní město Praha se v průběhu minulých let stalo dlouhodobým cílem cizinců, kteří zde hledali a nadále hledají vhodné podmínky k životu. Mezi cizinci převládá populace v produktivním věku a z hlediska složení se jedná především o občany třetích zemí – tedy zemí mimo státy EU. Jejich převážnou část pak tvoří především Ukrajinci, Rusové a Vietnamci.

POČTY NEJVĚTŠÍCH SKUPIN CIZINCŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE (stav k 30. 9. 2018, zdroj - MVČR)
StátPřechodněTrvaleCelkem
Ukrajina 14 819 35 405 50 224
Rusko 10 944 12 665 23 609
Vietnam 1 723 11 188 12 911
Čína 1 877 3 207 5 084
Bulharsko 2 928 1 804 4 732
Rumunsko 3 131 928 4 059
Kazachstán 2 671 1 149 3 820
Bělorusko 1 260 1 236 2 496
Indie 2 080 331 2 411
Srbsko 469 1 279 1 748
Moldavsko 554 1 037 1 591
Korejská republika 1 121 165 1 286

Obdobný trend lze pozorovat i na městské části Praha 17.
Podle údajů MVČR žilo k 1. 1. 2018 na území MČ Praha 17 celkem 22 218 obyvatel. Z toho bylo 2 459 cizinců, což činí podíl ve výši 11,07 %.
Ve správním obvodu Zličín bylo z celkového počtu 5 297 obyvatel registrováno 1 432 cizinců, což představuje dokonce 27,03 % podíl.

STATISTIKA POČTU OBYVATEL A POČTU CIZINCŮ ZA MINULÁ OBDOBÍ (SO MČ PRAHA 17)
Rok201120122013201420152016
Počet obyvatel SO Praha 17 22 886 22 894 22 680 22 624 22 572 22 376
Počet cizinců 2 732 2 789 2 678 2 597 2 565 2 421
% podíl 11,93 12,18 11,81 11,48 11,36 10,81
DĚTI / ŽÁCI CIZÍ NÁRODNOSTI ZE ZEMÍ MIMO EU PODLE ZAHAJOVACÍCH VÝKAZŮ (SO MČ PRAHA 17)
Rok2013/20142014/20152015/20162016/2017
Mateřské školy 51 57 58 57
Základní školy 109 123 176 190

Z uvedených údajů je zřejmé, že se procentuální podíl cizinců v průběhu minulých let nijak výrazně nemění. Jiná situace je však ve školských zařízeních, zřizovaných MČ Praha 17, kde se podíl rok od roku zvyšuje.

Právě z těchto důvodů přijala MČ Praha 17 konkrétní integrační opatření a počínaje rokem 2016 začala ve spolupráci se školami a neziskovými organizacemi uskutečňovat projekt „Integrace cizinců v městské části Praha 17“, financovaný Ministerstvem vnitra ČR. Hlavním cílem byla a je podpora vzájemného soužití, odbourávání bariér a usnadnění začleňování cizinců do běžného života nejen v naší městské části, ale i celé Praze.

Integrační program v sobě od počátku zahrnuje projekty, zaměřené na vzdělávání pedagogů, vzdělávaní dětí s odlišným mateřským jazykem formou intenzivního výukového kurzu českého jazyka a následného bezplatného doučování čj, interaktivní workshopy pro děti v mateřských školách a informovanost obecně, ať už formou překladů různých brožur a letáků do 4 základních jazykových mutací (angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny a vietnamštiny) nebo spuštěním webových stránek MČ Praha 17 s informacemi pro cizince.

V rámci letošního projektu „Společně na 17“ – 2018 pokračujeme v realizaci aktivit, zaměřených jak na občany třetích zemí, pobývajících legálně na území ČR, tak i na ostatní pražské obyvatele.

 

Michaela Kořenová (koordinátorka projektu)
Úřad městské části Praha 17
sociální odbor
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha 17
Tel.: 234 683 250
E-mail: michaela.korenova@praha17.cz

 

Společně na 17 - leták - strana 1

Společně na 17 - leták - strana 2

Kontaktujte nás