Projekt "Nové služby e-Govermentu v Praze 17"

Stav projektu
Dokončen
Dotační program
Operační program Praha – Konkurenceschopnost
Dotace
4 202 010.00 Kč
Záměr

Logo OPPK s nápisem

Logo EU a Praha


Nové služby e-Govermentu v Praze 17

Cílem projektu „Nové služby e-Governmentu v Praze 17“, spolufinancovaného z OPPK, bylo zvýšení kvality a rozsahu poskytovaných služeb veřejné správy občanům pomocí využití nových ICT technologií.

Obsahem bylo pořízení nových technologických zařízení i programových komponentů. Zároveň provedení digitalizace papírového archivu MČ Prahy 17. MČ zvýšila efektivitu poskytovaných služeb veřejné správy, která se dotýká všech zúčastněných skupin uživatelů, kterými jsou pracovníci úřadu, volení zastupitelé, občané, návštěvníci a ostatní ekonomické subjekty Prahy 17 i spolupracující organizace.

Městská část Praha 17 se tak v kontextu "Celoměstské koncepce informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a městských částí" připojila k zavádění standardizovaných systémů pro správu elektronických dokumentů, které jsou napojeny na systémy spisových služeb, na systémy pro elektronická podání, na agendové IS, zpracování dokumentů v digitální podobě, apod.


Období realizace: r. 2015

Dotace: 4.202.012,43 Kč

Dotační program: Operační program Praha – Konkurenceschopnost


Evropský fond pro regionální rozvoj, Praha & EU - Investujeme do vaší budoucnosti

Kontaktujte nás