Modernizace a navýšení kapacity pro sběr tříděných odpadů v Praze 17- Řepy

Stav projektu
Dokončen
Dotační program
Operační program Životní prostředí (OPŽP)
Dotace
1 846 160.00 Kč
Záměr
OPZP_1.jpg

Naše Městská část dle RoPD získala na projekt „Modernizace a navýšení kapacity pro sběr tříděných odpadů v Praze 17- Řepy“ rámci 41. výzvy OPŽP dotace ve výši 1.864.670,- Kč, tj. 85% celkových způsobilých nákladů, které činí 2.193.730,- Kč.
Projekt se zabývá modernizací a navýšením kapacity současného systému nakládání s odpady.

Řeší tak problém nedostatečné kapacity zařízení pro sběr tříděného odpadu prostřednictvím nákupu 22 moderních nádob na tříděný odpad, resp. 11 setů nádob na plast a papír, které budou umístěny do 11 vytipovaných lokalit.

Umístění těchto moderních nádob – Bigbellů proběhne v průběhu prosince r. 2017

Období realizace: 2017

Dotace: 1.846.157,5 Kč

Dotační program: Operační program Životní prostředí (OPŽP)

kose.png

Seznam lokalit umístění Bigbellů

1

Mezi ulicí Lehotského a Vondroušova, u ZŠ G.P. F. Peřiny

2

Ulice Španielova, před Základní školou Jana Wericha

3

Ulice Žalanského před č.p. 291/12b, hlavní budova

4

Rozhraní ulic Žufanova a Bazovského, před budovou

5

Před ZŠ a SUŠ Laudova

6

Mezi MŠ a ZŠ Laudova

7

Na pomezí ulic Španielova a Bendova, mezi MŠ Bendova a MC Řepíkem

8

Na parteru (u MČ, MC Řepíku, školky...)

9

Lesopark u rozhledny

10

Před ZUŠ Blatiny a Normou

11

Lesopark u ohniště

Mapa lokalit umístění Bigbellů

mapa.jpg

Kontaktujte nás