Projekt "Snížení energetické náročnosti MŠ Brunnerova"

Stav projektu
Dokončen
Dotační program
Operační program Životní prostředí
Dotace
2 342 120.00 Kč
Záměr

OPZP


Cíl projektu je vystižen již samotným názvem. Smyslem bylo snížení energetické náročnosti budovy MŠ Brunnerova. Řešení spočívalo v zateplení vnějších stěn budovy a ploché střechy. Na základě energetického auditu byla naplánována a provedena rekonstrukce objektu tak, aby došlo ke snížení emisí zatěžující životní prostředí a zároveň získání dotace ze SFŽP. Po realizaci projektu došlo ke snížení emisí CO2 o cca 17.836 t/rok a k úspoře energie cca 318,5 t/rok. Předpokládaných hodnot bylo dosaženo.    

MČ tak úspěšně, pomocí dotací z OPŽP, realizovala projekt, jehož přínos spočívá v samotné obnově budovy, v provozu, jenž je šetrnější vůči životnímu prostředí a ve snížení nákladů na provoz budovy.

 

Období realizace: r. 2010 

Dotace: 2.342.119,50 Kč 

Dotační program: Operační program Životní prostředí

MŠ Brunnerova

Kontaktujte nás