Dopravní propojení ulic U Boroviček a Na Fialce I/II

Stav projektu
Probíhá realizace
Záměr

12/2016–04/2017 – přepracování projektové dokumentace v souladu s požadavky příslušných správců technické infrastruktury (ochrana STL a VTL plynovodu, přeložka zařízení distribuční soustavy (kVN), úprava odvodnění komunikace, změna směrového a výškového vedení komunikace), inženýrská činnost

05–06/2017 – územní a stavební řízení, výběr zhotovitele stavby

07–08/2017 – realizace

Kontaktujte nás