MAP Praha 17

Stav projektu
Dokončen
Dotační program
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání
Záměr
Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat.

Přínos; Místní akční plán stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území (evidence besed). Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území.

Veškeré informace o průběhu projektu MAP realizace naleznete zde: /umc/osk/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-pro-prahu-17

V tomto případě se podařilo na projekt získat dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

Realizace: r. 2017 - 2018
Dotace může být poskytnuta až do výše: 1.630.596,62 Kč
Dotační program:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání

Kontaktujte nás