Obytná zóna Fialka

Stav projektu
Probíhá realizace
Záměr

12/2016 – stavební povolení

V současné době se zpracovává dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení stavby.

Předpokládáný harmonogram realizace:

01–03/2017 – výběr zhotovitele stavby
Q2/2017 – etapa I. (ul. Šedivého)
Q2/2018 – etapa II. (ul. Březanova, Gallašova, Hankova a Otlíkovská)

Kontaktujte nás