Projekt "Revitalizace prostranství Laudova"

Stav projektu
Dokončen
Realizace
r. 2015
Dotační program
Operační program Praha – Konkurenceschopnost
Dotace
4 484 650.00 Kč
Záměr

Logo OPPK s nápisem

Logo EU a Praha


Cílem projektu „Revitalizace prostranství Laudova“ bylo zlepšení kvality života obyvatel MČ Prahy 17. V tomto případě se jednalo o oživení sídlištního prostoru v lokalitě ulice Laudova.

Projekt byl zaměřen na obnovu dvou dětských hřišť a přilehlé zeleně na pozemku p.č. 1142/89, 1142/246 k.ú Řepy. Řešení bylo zaměřeno na vytvoření celkové architektonické koncepce obou veřejných prostor a dále na doplnění z hlediska trávení volnočasových aktivit uživatelů různých věkových kategorií.  

V rámci realizace byly provedeny nové ohraničující zídky dopadových ploch a pískovišť. Na herních plochách byly instalovány herní prvky ve formě skluzavek, prolézaček apod. Došlo k novému rozmístění mobiliáře. Na zhutněných podkladních vrstvách byly vybudovány nové asfaltové, dlážděné nebo mlatové povrchy. Součástí projektu byla i úprava zeleně zahrnující novou výsadbu.

Tento projekt spolufinancovaný z fondů EU navazuje na další projekty „Aktivní lesopark Řepy“ a „Revitalizace parteru sídliště Řepy“ a současně na projekt „Zdravé a hravé Řepy II“, které taktéž byly spolufinancovány z fondů EU.

 

Období realizace: r. 2015
Dotace: 4.484.646,75 Kč
Dotační program:
Operační program Praha – Konkurenceschopnost

Evropský fond pro regionální rozvoj, Praha & EU - Investujeme do vaší budoucnosti

RPL-1

 

RPL-2

 

RPL-3

 

Kontaktujte nás