Projekt "Balená voda"

Stav projektu
Probíhá realizace
Záměr
Znak Městské části Praha 17

Praha 17 se připojila k dalším osmnácti městským částem v Praze do projektu „Balená voda“ pro seniory a zdravotně postižené, který realizuje společnost Pražské vodovody a kanalizace.

Tato služba je určena pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P a TP a spočívá v tom, že v době havárie s přerušením dodávky vody delším než 5 hodin bude balená pitná voda dodávána přímo do bytů seniorů a osob se zdravotním postižením, a to zdarma!

Jak projekt „Balená voda“ v praxi funguje? 

Jediné, co musí zájemce o tuto službu učinit, je registrace prostřednictvím Balená voda - formulář .

Vyplněný formulář, který obsahuje i všechny další důležité informace, je třeba doručit:

  • Poštou na adresu: Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10.
  • Osobně: Do budovy zákaznického centra společnosti Pražské vodovody a kanalizace, Dykova 3, Praha 10.
  • Osobně: V zalepené obálce do podatelny Úřadu MČ Praha 17 v Žalanského ulici, č.291/12b, nebo na recepci Centra sociálně zdravotních služeb v Bendově ulici, č. 1121/5.  Obálku označte heslem „Balená voda“.

Jak probíhá distribuce "balené vody"?

V době, kdy bude v místě zájemcem registrované adresy omezena nebo přerušena dodávka pitné vody z důvodu havárie vodovodu, obdrží registrovaný zájemce na telefon SMS zprávu: "Voda PVK: Máte-li zájem o donesení pitné vody v náhradním balení, zavolejte na tel.: 228 883 606, nejpozději do hodiny od obdržení této zprávy."

Následně bude zahájena distribuce sáčků s pitnou vodou na zaregistrované adresy. Distribuci pitné vody do místa, které si zaregistrovaný zájemce zvolí, zajišťují zaměstnanci PVK, a.s., a smluvní partneři, kteří se vždy prokáží průkazem. Distribuce bude poskytována v době od 9.00 do 21.00 hod., pokud to technické a místní podmínky umožní. Voda je dodávána ve 2 litrových sáčcích, trvanlivost je 2 měsíce.

Součástí projektu je také dodávka kontejnerů s balenou vodou i na strategická místa v městské části, jako školky, školy, sociální a zdravotnická zařízení a úřady.

Balicí linka je instalována v úpravně vody Káraný. Celý proces balení vody do sáčků včetně použité folie je v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů. Potřebné údaje o jakosti pitné vody, včetně data spotřeby, jsou uvedeny na sáčku. Jakost vody v sáčcích je průběžně kontrolována akreditovanou laboratoří.

Balená voda - formulář

Kontaktujte nás