Stanoviska k podnájmu bytu


Jak postupovat při vyřizování záležitosti - podnájem bytu


Postup vyřízení věci :
Nájemce bytu v domě v majetku městské části Praha 17, který chce tento byt podnajmout další osobě, musí požádat o souhlas odbor správy obecního majetku Úřadu m.č. Praha 17. Souhlas vydává Rada m.č. Praha 17 zcela výjimečně, a to řádným nájemcům, kteří nemohou pronajatý byt dočasně užívat, např. z důvodu studijního nebo pracovního pobytu mimo své trvalé bydliště.
Upozornění: podnajímání bytu nebo jeho části bez písemného souhlasu pronajímatele se považuje za hrubé porušení povinností nájemce a může být důvodem k výpovědi z nájmu bytu.

Formuláře, náležitosti, doklady :
písemná žádost (bez formuláře) s uvedením těchto náležitostí:

  • jméno a adresa žadatele - nájemce bytu
  • důvod podnájmu
  • příloha: potvrzení o studiu, potvrzení zaměstnavatele


Lhůty k podání a vyřízení
Lhůta k vyřízení je závislá na termínu jednání Rady m.č. Praha 17.

Forma vyřízení :
Žádost o souhlas s podnájmem bytu se podává do podatelny Úřadu m.č. Praha 17, případně poštou na adresu úřadu.
adresa: Městská část Praha 17, Žalanského čp. 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy
telefon: 234 683 529 (234 683 111, l. 529)

Záležitost vyřizuje :
Odbor správy obecního majetku Městské části Praha 17, oddělení bytových a nebytových prostor
Jméno: Michaela Novozámská
č. dveří: 213, 1.patro
Úřední dny: pondělí 8,00 - 12,00 hod. a 13,00 - 17,30 hod.
                    středa  8,00 - 12,00 hod. a 13,00 - 18,30 hod.
                    pátek   7,30 - 11,00 hod.

Možnost odvolání:
Nejedná se o rozhodnutí ve smyslu správního řádu, proti kterému je možné se odvolat. O případné nové projednání je možno požádat Radu m.č. Praha 17.

Související právní předpisy ( zákony a vyhlášky )
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník