Postup při odvolání


Úřad městské části Praha 17
Odbor správy obecního majetku
Žalanského 291, 1. patro


Postup při odvolání:

Písemné stanovisko odboru správy obecního majetku není rozhodnutím ve smyslu zák. 500/2004 Sb. (správní řád). Prostřednictvím tohoto odboru je možné podat žádost o znovuprojednání záležitosti v Majetkové komisi RMČ nebo v Radě MČ.