Kontakty odboru správy obecního majetku

Odbor správy obecního majetku

Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Vladimír Mareš Odbor Odbor správy obecního majetku Funkce vedoucí odboru Pracovní činnost stavební úpravy v bytech a nebytových prostorech; žádost o pronájem pozemků (stavební činnost); pronájem zahrádek; veřejné zakázky; žádost o zřízení věcného břemene; výpůjčka pozemku; žádost o kácení stromů na pozemcích MČ Praha 17; součinnost při stavebních řízeních Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 204, 1. patro
234 683 562
vladimir.mares@praha17.cz
Jméno Veronika Vilikovská Kouřimská Odbor Odbor správy obecního majetku Oddělení Oddělení bytových a nebytových prostor, pozemků a prodeje majetku Funkce Referentka Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 213, 1. patro
234 683 575
Veronika.Kourimska@praha17.cz
Jméno Michaela Novozámská Odbor Odbor správy obecního majetku Oddělení Oddělení bytových a nebytových prostor, pozemků a prodeje majetku Funkce referentka Pracovní činnost pronájmy obecního bytu, startovacího bytu, bezbariérového bytu; výměna bytů; přechod nájmu bytu; změnu nájemní smlouvy; souhlas s podnájmem bytu, pronájem bytů z Fondu ústupového bydlení; souhlas s ubytováním cizince; nájemní smlouvy; pronájem bytupro azylanty, pronájem ordinací a lékáren, pronájem nebytových prostor a ateliérů, převod nájmu nebytových prostor; výpovědi z nájmu bytu Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 213, 1. patro
234 683 529
michaela.novozamska@praha17.cz
Jméno Lada Spilková Odbor Odbor správy obecního majetku Oddělení Oddělení bytových a nebytových prostor, pozemků a prodeje majetku Funkce referentka Pracovní činnost stavební úpravy v bytech a nebytových prostorech; žádost o pronájem pozemků (stavební činnost); pronájem zahrádek; veřejné zakázky; věcné břemeno; výpůjčky pozemku; kácení stromů na pozemcích MČ Praha 17; součinnost při stavebních řízeních Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 203, 1. patro
234 683 559
lada.spilkova@praha17.cz
Jméno Michaela Váňová Odbor Odbor správy obecního majetku Oddělení Oddělení bytových a nebytových prostor, pozemků a prodeje majetku Funkce referentka Pracovní činnost hrobová místa; kolumbární okénka; archiv odboru správy obecního majetku Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 213, 1. patro
234 683 535
michaela.vanova@praha17.cz
Jméno Věra Obrová Odbor Odbor správy obecního majetku Oddělení Evidence majetku a pojištění majetku Funkce referentka Pracovní činnost majetkové inventury; vojenské hroby Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 213, 1. patro
234 683 557
vera.obrova@praha17.cz
Jméno Petra Studničková Odbor Odbor správy obecního majetku Oddělení Evidence majetku a pojištění majetku Funkce referentka Pracovní činnost pronájem zahrádek, pozemků pod garážemi, pozemků pro reklamní zařízení, střešních prostor; pojistné události; evidence pojistných smluv; styk se smluvními pojišťovnami a ev. makléři Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 203, 1. patro
234 683 560
petra.studnickova@praha17.cz

Odbor správy obecního majetku

(1) Odbor správy obecního majetku je zřízen RMČ pro zabezpečení majetkových záležitostí MČ Prahy 17, pro zabezpečení řádného disponování s bytovým fondem a nebytovými prostory v bytových domech v pověřeném vlastnictví MČ Praha 17 a dále pro správu bytového fondu prostřednictvím správcovské firmy.

(2) Ve věcech samostatné působnosti je odbor správy obecního majetku zřízen RMČ pro oblast správy obecního majetku, dále pro správu bytového fondu prostřednictvím správcovské firmy a pro záležitosti obecních bytů MČ Praha 17 ve smyslu zák. č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze v platném znění, Statutu hl. m. Prahy v platném znění a dalšími obecně platnými právními předpisy