Kontakty odboru správy obecního majetku

Odbor správy obecního majetku

Jméno Odbor Oddělení Funkce Pracovní činnost Kontakty
Jméno Vladimír Mareš Odbor Odbor správy obecního majetku Funkce vedoucí odboru Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 204, 1. patro
234 683 562
vladimir.mares@praha17.cz
Jméno Veronika Vilikovská Kouřimská Odbor Odbor správy obecního majetku Oddělení Oddělení bytových, nebytových prostor a evidence majetku Funkce vedoucí oddělení Pracovní činnost Žádosti o pronájem obecního bytu (startovacího, ústupového, bezbarierového, služebního); poskytování informací občanům a členům SVJ; archiv odboru správy obecního majetku; prodlužování nájemních smluv k obecním bytům;dohoda nájemců o směně předmětu nájmu (výměna bytu); výběrová řízení na pronájem bytů Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 213, 1. patro
234 683 575
Veronika.Kourimska@praha17.cz
Jméno Michaela Novozámská Odbor Odbor správy obecního majetku Oddělení Oddělení bytových, nebytových prostor a evidence majetku Funkce referentka Pracovní činnost výměna bytů; přechod nájmu bytu; změnu nájemní smlouvy; souhlas s podnájmem bytu; souhlas s ubytováním cizince; nájemní smlouvy; pronájem bytu pro azylanty, pronájem ordinací a lékáren, pronájem nebytových prostor a ateliérů, převod nájmu nebytových prostor; výpovědi z nájmu bytu Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 213, 1. patro
234 683 529
michaela.novozamska@praha17.cz
Jméno Věra Obrová Odbor Odbor správy obecního majetku Oddělení Oddělení bytových, nebytových prostor a evidence majetku Funkce referentka Pracovní činnost majetkové inventury; vojenské hroby; hrobová místa, kolumbární okénka Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 213, 1. patro
234 683 557
vera.obrova@praha17.cz
Jméno Lada Spilková Odbor Odbor správy obecního majetku Oddělení Oddělení pozemků a pojištění majetku Funkce vedoucí oddělení Pracovní činnost žádost o pronájem pozemků (stavební činnost); věcné břemeno; výpůjčky pozemku Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 203, 1. patro
234 683 559
lada.spilkova@praha17.cz
Jméno Petra Studničková Odbor Odbor správy obecního majetku Oddělení Oddělení pozemků a pojištění majetku Funkce referentka Pracovní činnost stavební úpravy v bytech a nebytových prostorech; pojistné události; evidence pojistných smluv; styk se smluvními pojišťovnami a ev. makléři; součinnost při stavebních řízeních Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 203, 1. patro
234 683 560
petra.studnickova@praha17.cz
Jméno Michaela Váňová Odbor Odbor správy obecního majetku Oddělení Oddělení pozemků a pojištění majetku Funkce referentka Pracovní činnost Pronájem zahrádek a pozemků pod garážemi a reklamními zařízeními Kontakty Žalanského 291/12b, kancelář č. 203, 1. patro
234 683 535
michaela.vanova@praha17.cz

Odbor správy obecního majetku

(1) Odbor správy obecního majetku je zřízen RMČ pro zabezpečení majetkových záležitostí MČ Prahy 17, pro zabezpečení řádného disponování s bytovým fondem a nebytovými prostory v bytových domech v pověřeném vlastnictví MČ Praha 17 a dále pro správu bytového fondu prostřednictvím správcovské firmy.

(2) Ve věcech samostatné působnosti je odbor správy obecního majetku zřízen RMČ pro oblast správy obecního majetku, dále pro správu bytového fondu prostřednictvím správcovské firmy a pro záležitosti obecních bytů MČ Praha 17 ve smyslu zák. č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze v platném znění, Statutu hl. m. Prahy v platném znění a dalšími obecně platnými právními předpisy