Právní předpisy

Seznam zákonů, podle kterých postupují a kterými se řídí pracovníci odboru sociálních věcí :

 • Listina základních práv a svobod
 • Zákon číslo 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
 • Zákon číslo 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • Zákon číslo 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení.
 • Vyhláška číslo 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.
 • Zákon číslo 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů.
 • Zákon číslo 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
 • Zákon číslo 463/1991 Sb., o životním minimu
 • Zákon číslo 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • Zákon číslo 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.
 • Zákon číslo 500/2004 Sb., o správním řízení (Správní řád).
 • Zákon číslo 94/1963Sb., o rodině
 • Zákon číslo 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
 • Zákon číslo 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Všechny zákony a vyhlášky ve znění pozdějších předpisů.