Odvolací orgán

Odvolací orgán

Odbor sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hl.m.Prahy, Praha 1, Mariánské nám.2 prostřednictvím odboru sociálních věcí Úřadu městské části Praha 17, Žalanského 291