Informace pro podnikatele - "Pomoc společníkům malých s.r.o."

Informace

Pomoc společníkům malých s.r.o.

Od 28. 5. 2020 je možné podat žádost o poskytnutí pomoci pro společníky malých s. r. o. za bonusové období 12. 3. až 8. 6. 2020 na základě novely zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 - viz. odkaz https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/2020/formular-zadosti-pomoc-spolecnikum-malych-sro-10710.

Výše bonusu činí 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období, tj. maximálně 44 500 Kč.

Pomoc pro společníky malých s. r. o. ekonomicky zasažených šířením koronaviru bude vyplacena Finanční správou oproti vyplněné žádosti.

Žádosti (včetně přílohy čestného prohlášení) přijímá Finanční správa:

  • elektronicky datovou zprávou s využitím dálkového přístupu podepsanou datovou schránkou, či uznávaným elektronickým podpisem), nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky;
  • písemně, předat prostřednictvím podatelen finančních úřadů či sběrných boxů umístěných před finančními úřady.

Pomoc společníkům malých s.docx

Zadost_o_bonus_pro_SRO_bez_zastupce.pdf

Zadost_o_bonus_pro_SRO_s_dolozkou.pdf

Pokyny_k_vyplneni_zadosti_KB_III_DS.pdf

Zásadní chyby při vyplňování Žádosti.docx

Vytvořeno: 29.5.2020