Úpravy znění smluv o dodávce a odvádění odpadních vod

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a. s. jako provozovatel vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví hl. m. Prahy upravila znění smlouvy o dodávce a odvádění odpadních vod, jelikož došlo k několika významným novelizacím zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“). Tyto novely ukládají povinnost uvést smlouvy o dodávce odpadních vod do souladu s novelizovaným zněním tohoto zákona.

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a. s. připravila dle § 36 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích informace s platnými údaji pro možné odběratele k uzavření písemné smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod podle § 8 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích.

Technicke_pozadavky.pdf

Podminky.pdf

Vytvořeno: 29.6.2016