Informace o kontrolách

Informace

Městská část Praha 17, Úřad městské části, Odbor živnostenský informuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o výsledcích kontrol provedených za 2. pololetí 2019

Informace o výsledcích kontrol provedených za 2. pololetí 2019

Celkový počet kontrol   109
Celkový počet místních zjištění   169
 z toho: kontrola na podnět třetí osoby 5
  hostinská činnost, prodej lihovin 8
  bazar, zastavárna 1
  cestovní agentury/cestovní kancelář 3/0
  tržní řád 15
  ubytovací služby 8
  elektronicky  53
  restaurační zahrádky 15
     
Počet kontrolních zjištění   35
 z toho: počet pokut na místě zaplacených 23
  výše uložených pokut na místě zapl. v Kč 21.000,-
  počet pokut uložených v přestupkovém řízení 0
  výše uložených pokut v přestupkovém řízení v Kč   0,- 
Počet kontrol prováděných samostatně ŽO   109
     

Počet kontrol prováděných v součinnosti s ostatními orgány  

   
  ČOI 2
  Hygiena 0

kontroly internet 22019.docx

Vytvořeno: 3.1.2020