ZMĚNY V MHD 2015. ŘEKNĚTE NÁM SVŮJ NÁZOR!

Prostě to zrušíme!!!

Představitelé Magistrátu připravují ve spolupráci s organizátorem dopravy (ROPID) největší změny v městské hromadné dopravě od září 2012. Souvisejí s dubnovým otevřením čtyř nových stanic metra. První větě se dá věřit na 100 %, druhá je ovšem nepravdivá, neboť jak si máme vysvětlit navrhované zrušení hojně využívané a jediné opravdu řepské autobusové linky č. 264? Jak toto plánované zrušení souvisí s otevřením nových linek metra trasy A? Jak souvisí navrhované zrušení linek 214 a 225 s otevřením metra? Žádná jasně zřejmá souvislost není. Odůvodnění najdeme v nadpisu tohoto článku. Vedení řepské radnice jednoznačně odmítá návrh ROPIDu, který by zásadně omezil cestování městskou hromadnou dopravou pro nás, obyvatele Řep.

Martin Marek
Zástupce starostky MČ Praha 17

Zaslání připomínek k navrhovaným změnám v MHD

Připomínky k níže popsaným navrhovaným změnám můžete zasílat na adresu doprava-mhd@repy.mepnet.cz.

POZOR! Čas na připomínky občanů je pouze do 31. ledna 2015.

Přehled změn týkajících se Městské části Praha 17

108 (prodloužena částečně za zrušenou 264)

SÍDLIŠTĚ ŘEPY – Škola Řepy – Ke Kaménce – Za Slánskou silnicí – Bazovského - Slánská – Nevanova – K Trninám – Šedivého – Selských Baterií – Bílá Hora – Ruzyňský hřbitov – Jiviny – Staré Náměstí -…- Divoká Šárka – … - Ciolkovského -  … - Brodská – Divoká Šárka – NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN – NOVÉ VOKOVICE

(v úseku Sídliště Řepy – Bílá Hora v prac dny jen každý druhý spoj, v úseku Nádraží Veleslavín – Nové Vokovice v provozu jen ve špičkách prac. dnů)

Stanovisko MČ PRAHA 17

NESOUHLAS!!!!

 • linka je příliš dlouhá a obsluhuje řadu míst s potenciálním zdržením (Evropská, žel.přejezd v Litovické ul., Jiviny, Karlovarská) na to, aby pak vykonávala funkci místní obsluhy Řep – hrozí velká zpoždění
 • linka zavedena před dvěma roky a u cestujících oblíbena pro svou spolehlivost, nyní hrozí zpoždění a následné vylidnění linky
 • zrušením linky 264 přerušeno přímé spojení mezi UMČ Praha 17 a UMČ Zličín (pro který jsou Řepy správním úřadem)

Návrh řešení:

 1. zachování stávající trasy a parametrů linky 264
 2. prodloužení linky 108 přes Vypich na Petřiny
  • společný požadavek s Prahou 6 na spojení Bílé Hory s metrem Petřiny (dnes pouze přes den 1x za hodinu linka 347 na Nemocnici Motol)
  • spojení Petřin s Kauflandem (zastávka Obora Hvězda)  

Návrh P17 na trasu linky 108:

NOVÉ VOKOVICE - NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN - … - Brodská - … - Ciolkovského – …- Divoká Šárka - …- Staré náměstí – Jiviny – Ruzyňský Hřbitov – Bílá Hora – Malý Břevnov – Obora Hvězda – Vypich – Nad Markétou – Koleje Větrník – Větrník – Petřiny – SÍDLIŠTĚ PETŘINY

K vyjádření názoru občanů Prahy 17

Požadavek na zřízení přímé autobusové linky ze Sídliště Řepy po trase dosavadní linky 214 přes Bílou Horu, Malý Břevnov, Obora Hvězda (u Kauflandu), Vypich, Nad Markétou, Koleje Petřiny, Větrník, Petřiny (metro A).

Požadavek na zřízení přímého spojení Prahy 17 s Prahou 6 – Petřinami (velké procento dětí a mládeže Prahy 17 navštěvuje školy na Petřinách, dostupnost stanice metra Petřiny, správních úřadů Prahy 6, nákupních center Kaufland a Petřiny, dopravního uzlu Vypich a možnost přestupu na tramvajové linky ve směru do Střešovic a do Prahy 7 a 8.


142  (za zrušenou 214, 225 a 218)

NOVÉ BUTOVICE – Ovčí Hájek – Malá Ohrada – Píškova – Bašteckého – Nad Malou Ohradou – Červeňanského – Ohradské náměstí – Velká Ohrada – Červeňanského – Píškova – Amforová – Luka – Vackova – Stodůlky – Lýskova – Bavorský – Bílý Beránek – Slánská – Za Slánskou Silnicí – Řepský hřbitov– Reinerova – Jiviny – Staré náměstí – Nádraží Ruzyně – Ciolkovského – Sídl. Na Dědině – Vlastina – Divoká Šárka – NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN

Stanovisko MČ PRAHA 17

ZÁSADNÍ NESOUHLAS !!!

 • MČ Praha 17 trvá na zachování spojení ÚMČ Praha 17 a Bílé Hory (dnes 214, 225)
 • požadavek zachování spojení zastávek Řepský hřbitov, Reinerova s Bílou Horou
 • ve shodě s Prahou 13 považujeme za vhodné zachovat číslo 225, vzhledem k tomu, že 80% trasy linky je shodné s dnešní trasou linky 225
 • Praha 17  bude souhlasit s jednou linkou jen za předpokladu, že spojení Reinerovy s Bílou Horou zůstane zachováno ve stávající četnosti – tzn. zajíždění linky 142 v denním období každého druhého spoje na Bílou horu, mimo špičky a večer každý spoj
 • podpora Prahy 13 v zachování trasy linky na jejím území – zachování přímějšího spojení s Prahou 17 (tzn. bez objíždění Velké Ohrady)
 • souhlas s trasou linky na území Prahy 6, ve spojení Dědiny s Nádr. Veleslavín

164

Nové Butovice – Bavorská – Zličín                - zrušena

 • zrušena, částečně nahrazena linkou 380
Stanovisko MČ PRAHA 17

SOUHLAS


180

OC ZLIČÍN - … - Sídl. Řepy – … - Nemocnice Motol - … - Vypich - … - Vozovna Střešovice – Prašný most – Kafkova – DEJVICKÁ – HRADČANSKÁ
(- nově všechny spoje jedou ze Sídl. Řepy až na Zličín)

Stanovisko MČ PRAHA 17

ZÁSADNÍ NESOUHLAS!!! s vedením linky na Hradčanskou

 • MČ Praha 17 trvá na zachování linky 180 na Dejvickou
 • nutné propojení Řep a Dejvic – historická vazba, úřady (přestup na metro není vždy řešením – např. do zastávky Kafkova)
 • spojení s UMČ Praha 6, studenti ČZU, atd….
 • podpora požadavku Prahy 6 na zachování trasy linky 180 na Dejvickou a zároveň podpora požadavků Prahy 6 a 13 na zachování trasy linky 174

214

Nové Butovice – Bílá Hora                     - zrušena, částečně nahrazena linkou 142

Stanovisko MČ PRAHA 17

NESOUHLAS - viz. linka 142


225

Nové Butovice – Ciolkovského              - zrušena, částečně nahrazena linkou 142

Stanovisko MČ PRAHA 17

NESOUHLAS - viz. linka 142


264

Bílá Hora - Zličín                                      - zrušena, částečně nahrazena linkou 108

Stanovisko MČ PRAHA 17

ZÁSADNÍ NESOUHLAS - viz. linka 108


380 (prodloužena na Vypich jako částečná náhrada za zrušenou linku 164)

BEROUN - …- ZLIČÍN – Na Radosti – Lidečská – Bílý Beránek – Hlušičkova – Motol – Nemocnice Motol – Šafránecká – VYPICH

Stanovisko MČ PRAHA 17

SOUHLAS


Navrhované změny ve vedení tramvajových linek, zejména odklonění tram č. 10 není možné v tuto chvíli objektivně posoudit, neboť do dnešního dne nejsou známy parametry linek.

Další informace o chystaných změnách v MHD

Vytvořeno: 21.1.2015