Změny týkající se sociálních dávek od 1. 1. 2012

Logo MČ

Od 1. 1. 2012 dochází k přechodu agend nepojistných dávkových systému z Městských částí na Úřad práce České republiky.

Tento krok je učiněn na základě Sociální reformy I. a jeho základním smyslem je sjednocení místa a administrace dávek poskytovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí. Agendy dávek hmotné nouze, příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním postižením a posuzování nároku a vydávání průkazek ZP, ZTP a ZTP/P tedy bude od 1. 1. 2012 vyřizovat v Praze Krajská pobočka pro hlavní město Prahu, Úřadu práce České republiky a to prostřednictvím svých kontaktních pracovišť. Tato kontaktní pracoviště naleznete nejčastěji v místě stávajících pracovišť vyřizujících dávky státní sociální podpory.

Kompletní informace o Sociální dávky 2012

Vytvořeno: 15.11.2011