Zahájení realizace projektu „Zdravé a hravé Řepy II.

Logo OPPK s nápisem

Logo EU a Praha


Městská část Praha 17 zahájila od 1. 2. 2014 realizaci projektu „Zdravé a hravé Řepy II“, na který získala v rámci 10. výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, prioritní osy 2 – Životní prostředí, Oblast podpory 2.1. - Revitalizace a ochrana území, finanční podporu v celkové výši 7 122 838,84 Kč. Obsahem projektu je revitalizace souboru dětských a víceúčelových hřišť na území MČ Praha 17.

U dětských hřišť budou opravena jednotlivá pískoviště, doplněny nebo nahrazeny herní prvky a ostatní mobiliář hřišť. Víceúčelová hřiště čeká zejména úprava povrchů a nová okolní hrazení kolem hřišť, součástí bude úprava zeleně v blízkosti hřišť.

Jedná se o těchto 5 lokalit (viz příloha – Zdravé a hravé Řepy II. - Mapa lokalit):

  1. dětské hřiště v areálu u dětského zdravotnického střediska a Centra volného využívání času dětí při ul. Socháňova č.p. 1221
  2. dětské hřiště při ul. Nevanova č.p. 1071-1073
  3. víceúčelové hřiště při ul. Mrkvičkova (vedle domu Nevanova č.p. 1037-1042
  4. víceúčelové hřiště při ul. Nevanova č.p. 1053
  5. dětské hřiště při ul. Makovského č.p. 1331-1333

Stavební práce budou probíhat na několika lokalitách současně. Termín ukončení prací je do 30. 9. 2014. Realizaci zajišťuje firma Linhart spol. s r. o. Omlouváme se touto cestou za dočasné omezení v okolí staveb.

Zdravé a hravé Řepy II. - ERDF

„Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)“
„Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

Vytvořeno: 31.3.2014