Žáci zkoumají životní prostředí v okolí školy

Informace.png

Zajímá Vás, k jakým zjištěním žáci došli? V jakém životním prostředí žijeme?

Žáci 2. stupně ZŠ Jana Wericha se zapojili do projektu Mikroklima okolí školy. Během jara prozkoumali a porovnali ovzduší, vodu a zeleň na dvou vybraných lokalitách v blízkosti školy - v okolí zastávky Slánská u obchodního domu a dále přímo na pozemcích školy. V průběhu projektu žáci nejen bádali v terénu, ale také prováděli dotazníkové šetření mezi spoluobčany a komunikovali s úřadem městské části, firmami i neziskovými organizacemi působícími v rámci MČ Prahy 17.

Zajímá Vás, k jakým zjištěním žáci došli? V jakém životním prostředí žijeme? Podívejte se na webové stránky projektu www.mestodokapsy.cz, sekce Mikroklima okolí školy.

Projekt vytvořila 01/71 ZO ČSOP Koniklec, o. s. s podporou Magistrátu hl. m. Prahy. Kromě ZŠ Jana Wericha se ho účastní také dalších jednadvacet škol z celé Prahy.

Vytvořeno: 22.5.2014