Výhled možných oprav a investic

Výhled možných oprav a investic na volební období do r. 2010 s předpokladem do r. 2015, s komentářem.

invest12.xls
komentar.doc

Vytvořeno: 10.1.2008