Veřejné setkání na téma Metropolitní plán Hl. m. Prahy

Městská část Praha 17 na základě oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace – Odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy (UZR MHMP) ohledně zveřejnění informace o vystavení návrhu nového Územního plánu hl.m. Prahy (Metropolitního plánu) zve na veřejné setkání, na kterém budou moci občané vyjádřit své podněty, návrhy či připomínky.Setkání se bude konat dne:

7. 6. 2018 (čtvrtek) od 17:00 hodin v Kulturním centru Průhon, Socháňova 1220/27

Dokumentace návrhu Metropolitního plánu (textová a grafická část) je vystavena k nahlédnutí dle Informace UZR MHMP o veřejném vystavení.

 

Veřejné setkáni na téma Metropolitní plán Hl. m. Prahy

Vytvořeno: 3.5.2018