Úprava křižovatky Skuteckého x Bazovského

Dne 15.9.2021 dojde k předání staveniště na křižovatce ulic Skuteckého a Bazovského. Práce na křižovatce začnou v nejbližší době, přičemž křižovatka bude zúžena, vznikne nový přechod pro chodce a zároveň bude posunuta zastávka autobusu. Investorem akce je Technická správa komunikací, a.s. Práce na křižovatce budou trvat dva měsíce.

Mapa - situace Skuteckého x Bazovského

Vytvořeno: 14.9.2021