UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY - výměna neplatných dokladů

Občanský průkaz

Ministerstvo vnitra České republiky upozorňuje občany, že s ohledem na ukončení nouzového stavu na území České republiky skončila i platnost stanoviska ministerstva, na základě kterého bylo občanům umožněno pro dobu trvání nouzového stavu prokazovat svou totožnost i již neplatnými osobními doklady, jejichž platnost skončila po 1. březnu 2020.

Žádáme občany, kteří mají neplatné doklady, aby si v co nejkratší lhůtě požádali o jejich výměnu a to nejen z důvodu neplatnosti dokladu, ale také z důvodu blížící se letní sezóny spojené s cestováním, která pravděpodobně přispěje ke zvýšenému zájmu o vydávání cestovního pasu, a tím i k vyššímu riziku tvorby front na jednotlivých úřadech.

Vytvořeno: 11.6.2020