UPOZORNĚNÍ - PRÁZDNINOVÝ PROVOZ Úřadu městské části Praha 17 - oddělení osobních dokladů

Upozornění na změnu vyřizování agend oddělení osobních dokladů v období 1. 7. – 31. 8. 2017

Z kapacitních důvodů je vyřizování agend oddělení osobních dokladů upraveno takto:

Pondělí:
  • přijímání žádostí o cestovní doklad (pas)
  • výdej cestovních dokladů (pasů) a občanských průkazů
Středa:
  • přijímání žádostí o občanský průkaz a evidence obyvatel
  • výdej cestovních dokladů (pasů) a občanských průkazů
Pátek:
  • přijímání žádostí o cestovní doklad (pas)
  • výdej cestovních dokladů (pasů) a občanských průkazů

Časy úředních hodin zůstávají nezměněny.

Dne 7. 7. 2017 jsou zrušeny úřední hodiny celého Úřadu Městské části Praha17, s výjimkou výdeje cestovních dokladů (pasů) a občanských průkazů.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Vytvořeno: 7.8.2017