Stop smradu z granulí

Vafo

…je požadavek nejenom iniciativy Spolku Praha pro život, ale asi nás všech, kteří bydlíme v sousedství se společností VAFO z Chrášťan. I když v našem případě se jedná již o vzdálené sousedství. Společnost VAFO má továrnu na území Středočeského kraje a je jedním z největších výrobců krmiv pro domácí mazlíčky, která prodává pod obchodní značkou Brit.

Vafo

Pod poslední peticí proti zápachu z výroby společnosti VAFO je více než 3300 podpisů. Naše městská část Praha 17 tuto petici aktivně podpořila. Orgány, které mohou učinit opatření proti zápachu, jsou Česká inspekce životního prostředí, Krajský úřad Středočeského kraje nebo ministerstvo životního prostředí.

Krajský úřad Středočeského kraje nicméně v červnu letošního roku opět vydal integrované povolení k rozšíření výroby společnosti VAFO. Současně Spolku Praha pro život zaslal vyjádření, kde se mimo jiné uvádí: V rámci rozhodnutí o integrovaném povolení ze dne 27. 06. 2019 nebyl stanoven emisní limit pro pachové látky, jelikož „stavovení emisního limitu pro látky obtěžujicí zápachem by nebylo dostatečně objektivní. Výčet jednotlivých látek v odpadní vzdušnině v závislosti na množství receptur krmiv (cca 170) je příliš široký. Nezanedbatelný je i synergický efekt jednotlivých látek, takže nastavení emisního limitu není z pohledu povolujícího úřadu technicky možné*. Celé vyjádření je k dohledání na www.prahaprozivot.cz.

Městská část Praha 17 proto podporuje krok magistrátu Hlavního města Prahy, který se proti vydání integrovaného povolení odvolal. Místostarosta Martin Marek plánuje společně se starostou sousedních Řeporyjí Pavlem Novotným opakované jednání s majitelem společnosti VAFO. O podrobnostech schůzky vás budeme informovat.

Zápach lze hlásit:

  • přes aplikaci smradek.eu

  • na havarijní linku ČIŽP: 731 405 313 

  • na Českou Inspekci Životního Prostředí: podatelna@cizp.cz / datová schranka: 4dkdzty

  • podatelnu krajského úřadu středočeského kraje: podatelna@kr-s.cz / datová schranka: keebyyf 

Dále lze také adresovat stížnosti na níže uvedené úřady:

  • Magistrát hl.m. Prahy – oddělění ochrany ovzduší : posta@praha.eu / datová schranka: 48ia97h

  • Ministerstvo Životního Prostředí – odbor ochrany ovzduší: posta@mzp.cz / datová schranka: 9gsaax4

*Zdroj: http://prahaprozivot.cz/2019/07/vyjadreni-od-krajskeho-uradu-stredoceskeho-uradu-k-petici/

Vytvořeno: 16.8.2019