Stanovisko k doporučenému stanovení ředitelského volna ve dnech 25. 10 a 26. 10. 2021 žákům škol na území hl. m. Prahy

Vážení rodiče,

dne 20. 10. 2021 jsme obdrželi „Doporučené opatření k onemocnění Covid 19“ podepsané paní MUDr. Zdeňkou Jágrovou, která je pověřena zastupováním ředitele Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Vzhledem ke skutečnosti, že je ze strany Hygienické stanice hlavního města Prahy doporučováno stanovení volna ve dnech 25. 10 a 26. 10. 2021 žákům škol na území hl. m. Prahy a následné testování žáků dne 1. 11. 2021, byla tato záležitost operativně dne 21. 10. 2021 projednána v kolektivu všech ředitelek ZŠ a zástupců MČ Praha 17.

Není pochyb o tom, že stanovení volna ve dnech 25. 10 a 26. 10. 2021 by mnohým rodičům, zejména menších dětí, činilo značné potíže, a to s ohledem na velice krátkou lhůtu k obstarání péče o své děti. Pro Vaší informaci, k dnešnímu dni máme na všech školách z celkového počtu 87 tříd nyní v karanténě celkem 7 tříd ZŠ a 1 třída je vedena formou tzv. „hybridní výuky“.

Na webových stránkách Magistrátu hlavního města Prahy je pak uvedeno, že ředitelé mají vyhodnotit aktuální nemocnost svých žáků a na základě těchto dat se dobrovolně rozhodnout, zda dodatečné ředitelské volno vyhlásí či nikoliv.

Je s podivem, že odpovědnost na vyhodnocení skutečnosti, zda je nemocnost žáků v dané škole nízká či vysoká byla ze strany Hygienické stanice hlavního města Prahy a Magistrátu hlavního města Prahy doslova „přehozena“ na ředitele a ředitelky základních škol, kteří v tomto směru nejsou odborníci.

Přesto jsme však doporučení důkladně projednali, a i s ohledem na výše uvedené důvody bylo společně dohodnuto, že doporučované opatření nebude na základních školách na území MČ Praha 17 plošně aplikováno.
Ve dnech 25. 10 a 26. 10. 2021 tak nebude ředitelské volno na základních školách v MČ Praha 17 vyhlášeno, avšak budeme mít pochopení pro všechny rodiče, kteří se rozhodnou své dítě v těchto dnech nechat doma.

 

Kolektiv ředitelek ZŠ

 

Vytvořeno: 22.10.2021