Rozšíření úředních hodin pro podání žádostí o cestovní pas

V posledních týdnech výrazně vzrostl zájem o vydání cestovních dokladů. Příčiny jsou dvě. Prvním důvodem je postupné uvolňování proticovidových opatření a opětovné volné možnosti cestování do zahraničí, což je důvod veskrze pozitivní. Druhý důvod je spojen s obavami ze situace na Ukrajině. Kombinace těchto skutečností způsobila, že úřady jsou doslova zahlceny žádostmi o vydání nových cestovních pasů.

Nejinak je tomu i na Úřadu městské části Praha 17. Objednávkový systém byl v době covidových opatření vnímán více než pozitivně. Na úřadě se netvořily fronty a každý klient věděl přesně, kdy na něj přijde řada. Nyní je kapacita naplněna na měsíc dopředu. Pro srovnání, obdobná situace je na Praze 2 a 5, a například na Praze 4 je možné se objednat až na červen.

V naší městské části stoupl počet podaných žádostí o cestovní doklady o 30 % oproti stejnému období v roce 2021. Jakmile se zvýšil nárůst požadavků, nad rámec objednávkového systému, byl operativně přidán další úřední den, a to úterý. Nyní je tedy možné o cestovní pas zažádat každý pracovní den kromě čtvrtku. Výdej dokladů je umožněn každý pracovní den.

Řepský úřad není možné kapacitou srovnávat s velkými úřady, kde je několik příjmových přepážek se stejnou agendou. Úřad městské části Praha 17 vzhledem k velikosti prostor disponuje pouze jedním pracovištěm a tuto kapacitu nelze navýšit. Systém je nastaven na hranici kapacity úřednice, a to na 15-ti minutový interval. V něm je třeba nejen pořídit el. žádost, ale také nasnímat otisky prstů, vyfotit klienta a vyhotovit elektronický podpis žadatele.

O cestovní pas je možné zažádat na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností bez ohledu na trvalé bydliště žadatele.

Současná platná legislativa umožňuje zvolit žadateli několik možností týkající se lhůt pro vyřízení svého cestovního pasu. Platnost dokladu je vždy stejná, liší se jen výše správního poplatku:

 • Standardní lhůta 30 dní:
  600 Kč – občanům starším 15 let
  100 Kč – občanům ve věku do 15 let
 • Zkrácená lhůta do 5 pracovních dnů:
  3000 Kč – občanům starším 15 let
  1000 Kč – občanům ve věku do 15 let
 • Zkrácená lhůta do 24 hodin v pracovních dnech:
  6000 Kč – občanům starším 15 let
  2000 Kč – občanům ve věku do 15 let
  (vyzvednutí vyhotoveného dokladu na Ministerstvu vnitra)
Vytvořeno: 17.3.2022