Proměna okolí Slánské – zapojte se!

Logo MČ

Okolí zastávky Slánská má všechny předpoklady stát se příjemným, čistým a bezpečným místem v samotném centru Řep. Nachází se zde obchodní dům, jehož majitel připravuje celkovou rekonstrukci, kříží se tu trasy tramvají a autobusů i významné ulice Slánská a Makovského a celé území tvoří spojnici sídlišť Řepy I a Řepy II. Bohužel, dnes pod správou hlavního města se nachází ve velmi špatném a zanedbaném stavu, především pak v prostoru pod mostem.

Slánská

Požádal jsem proto magistrát, aby ve spolupráci s naší městskou částí vypracoval urbanistickou studii. Ta by nám měla poradit, jak toto místo změnit k lepšímu, a zároveň nastavit pravidla, díky kterým by se předešlo nekontrolované výstavbě.

S Institutem plánování a rozvoje (IPR) jsme zformovali zadání pro výběr zpracovatele. IPR v listopadu vybral ze tří oslovených kanceláří architekty z ateliéru CityUpgrade, kteří zpracují do konce roku potřebné analýzy. Za tím účelem osloví veřejnost, aby zjistili pohled řepských obyvatel a stanovili hlavní problémy i klady řešeného území.

Po novém roce budou pokračovat práce na samotném návrhu. Hlavním úkolem bude vyřešení prostoru pod přemostěním a nejbližšího okolí Obchodního centra s ohledem na dobrou průchodnost, parkování i zásobování. Dále se budou architekti věnovat možnostem nové výsadby, volbou vhodných materiálů, prvky městského mobiliáře (lavičky, lampy, koše, zastávky apod.) či umístěním uměleckých děl. Zabývat se budou také hospodařením s dešťovou vodou a jejím zadržením v území a následným využitím pro vegetaci, především pro vysazené stromy.

Do proměny okolí Slánské se můžete zapojit už teď – vyplněním dotazníku nápadů na adrese repy.cityupgrade.cz, kde můžete zároveň sledovat průběh prací, vyjádřit se k rozpracovanosti, a hlavně si v klidu domova detailně prohlédnout výsledek práce.

Budu rád za vaše nápady a myšlenky, které povedou ke zlepšení Řep.

Děkuji za váš čas a spolupráci.

Ing. arch. Michal Štěpař
místostarosta

Vytvořeno: 3.12.2019