Projekt Zdravé a hravé Řepy

OPPK.PNGEU.PNGPraha.PNG

 

„Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)“
„Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

Většina hřišť a sportovišť byla na území Městské části Praha 17 vybudována v době masové výstavby sídlišť, jejich stav neodpovídal dnešním požadavkům z pohledu kvalitativního ani bezpečnostního.
Z tohoto důvodu nechalo vedení Městské části Praha 17 vytvořit „Koncepci hřišť a veřejné zeleně“ (kterou naleznete mj. na internetových stránkách MČ Praha 17) a činilo další kroky ke zlepšení stavu sportovních a dalších zanedbaných ploch na území této městské části. V souvislosti s výše uvedeným zájmem radnice o revitalizaci ploch na území MČ Praha 17 vznikl i projekt „Zdravé a hravé Řepy“. Obsahem projektu „Zdravé a hravé Řepy“ je revitalizace souboru dětských a víceúčelových hřišť na území MČ Praha 17. Jedná se o hřiště, která jsou situována v sousedství ulic Španielova, Galandova, Bazovského a Vondroušova.

Městská část Praha 17 předložila v rámci vyhlášené 7. výzvy Operačního programu Praha Konkurenceschopnost svou žádost o spolufinancování projektu: „Zdravé a hravé Řepy“, kterou Zastupitelstvo hlavního města Prahy na svém zasedání dne 17. 2. 2011 schválilo. Celkové způsobilé výdaje na tento projekt dosahují výše 5 992 617,08 Kč a díky schválení této dotace by se MČ Praha 17 měla podílet na tomto projektu přibližně částkou 449 446,29 Kč (Hlavní město Praha: 449 446,28 Kč * ERDF: 5 093 724,51 Kč)

Vytvořeno: 25.5.2011