Program Čistá energie Praha 2016

Z programu Čistá energie Praha 2016 je možno získat dotaci na přeměnu topného systému z tuhých paliv na ekologická, náhradu plynových a elektrických lokálních topidel centrálním vytápěním, ale i na výměnu dožívajícího plynového kotle za nový, kondenzační. Program pamatuje také na podporu využití obnovitelných zdrojů energie, například na tepelné čerpadlo může dotace činit až šedesát tisíc korun, na solární systémy na ohřev vody a přitápění až čtyřicet tisíc. Obnovitelné zdroje jsou podporovány i v novostavbách.

Možnost získání dotace se týká všech fyzických osob s občanstvím členského státu EU, fyzických osob s občanstvím členských států Evropského sdružení volného obchodu a právnických osob se sídlem na území České republiky, které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy byt, a které v tomto bytě zprovozní ekologický zdroj
v termínu od 1. 9. 2015 do 30. 9. 2016.

Žádosti je možno podávat v termínu  20. 6 . - 30. 9. 2016.

Dotační program Čistá energie Praha 2016 je vyhlášen na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1165 ze dne 17. 5. 2016.
Podrobnosti a instrukce k dotačnímu programu Čistá energie Praha 2016 můžete získat
na stránkách Magistráhu hl. m. Prahy.

Vytvořeno: 3.6.2016