Příspěvek na úsporu energií

Sociální nadační fond Hlavního města Prahy poskytuje jednorázový příspěvek na úsporu energií ve výši 3 000 Kč.
Cílem tohoto příspěvku je umožnit domácnostem s nejnižšími příjmy překlenout současnou energetickou krizi, například pomocí drobných úprav v domácnosti, které jim umožní snížit náklady na energie.

Pro podání žádosti jsou nezbytné tyto údaje:

  • jméno a příjmení žadatele, rodné číslo
  • adresa
  • počet členů domácnosti a jména
  • kontaktní údaje (telefon, e-mail)
  • číslo úctu, na které bude Příspěvek vyplacen – na jedno číslo úctu muže být vyplacen pouze jeden příspěvek na úsporu energií.

Dále je třeba příloha v elektronické formě:

  • Rozhodnutí ve věci žádosti o starobní důchod, Rozhodnutí ve věci žádosti o vdovský/vdovecký důchod nebo Oznámení o změně výše vyplácených důchodu

Pokud budete mít dotaz týkající se Příspěvku na úsporu energií nebo budete potřebovat poradit s podáním žádosti, můžete se obrátit:
kdykoli na e-mail prispevek.na.energie@praha.eu
nebo na infolinku v tyto dny a časy:
pondělí 9.00 – 11.00
středa 9.00 – 11.00
čtvrtek 14.00 – 16.00
na telefonním čísle +420 603 382 335

nebo pokud budete mít dotaz týkající se příspěvku na úsporu energií nebo budete potřebovat poradit s podáním žádosti, můžete se obrátit na sociální pracovnice ÚMČ Praha 17 – telefon 234 683 262, 234 683 266

Podrobné informace a stručný online formulář se žádostí najdete na našich stránkách: https://www.socialninadacnifond.praha.eu/prispevek-na-usporu-energii
O Příspěvku na úsporu energií se dozvíte i na straně 5 Zpravodaje k pomoci Pražanům.
www.socialninadacnifond.praha.eu

Žádost mohou podávat domácnosti vdov/vdovců pobírajících starobní a vdovský/vdovecký důchod v součtu do 17 000 Kč. Žádost se podává online na stránce https://podani.socialninadacnifond.cz/

Sociální nadační fond hlavního města Prahy
V metropoli od roku 2022 působí nadační fond, zřízený hlavním městem Prahou. Je jedinečným nástrojem, který může přispět ke zvýšení kvality života Pražanů a stavět mosty přes nedostatky ve stávajícím systému.
Sociální nadační fond již podpořil více než sto individuálních žádostí Pražanů. V Programu podpory bydlení již pomohl získat nebo neztratit domov mnoha desítkám domácností.

Pražané mohou žádat o nadační příspěvek ve 3 programech:

  • Program podpory bydlení
  • Program podpory nezávislého života lidí se zdravotním znevýhodněním
  • Program podpory pěstounské péče

Více na:
Sociální nadační fond Praha
Zpravodaj k pomoci Pražanům

Příspěvek na úsporu energií - leták

Vytvořeno: 7.3.2023