Přihlášení do řízení – VAFO Praha s.r.o

Městská část Praha 17 podala žádost o přihlášení do řízení ve věci vydání integrovaného povolení – VAFO Praha s.r.o, K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany, na základě zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, v platném znění, dle §7, odst.1, písm.e.

Vytvořeno: 19.4.2018