Pražští hygienici informují o kvalitě vody v pražských koupalištích

Informace

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) pravidelně sleduje jakost vody na pražských koupalištích a to včetně poskytování výsledků veřejnosti.

V souladu s platným monitorovacím kalendářem pro rok 2018 provedli aktuálně provozovatelé pražských koupališť, prostřednictvím akreditovaných laboratoří, odběry vzorků vody v pondělí 25. 6. 2018, tedy těsně před začátkem letních prázdnin. Na základě platných právních předpisů ČR výsledky rozborů následně poskytli k dispozici HSHMP.

Na koupališti Motol a biotopu Radotín je voda ke koupání hodnocena ukazatelem 1 (voda vhodná ke koupání).

Na koupališti Džbán přetrvává snížená průhlednost a tím i ukazatel hodnocení je stále na stupni 2 (voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi).

V případě koupaliště Hostivař a Šeberák je hodnocení ukazatelem “jakost vody“ na stupni 3 vzhledem k výskytu sinic a chlorofylu a, který může sloužit jako indikátor přítomnosti sinic.

I přesto, že je jakost vody v pražských koupalištích na přijatelné úrovni, doporučují hygienici lidem se po každém vykoupání důkladně osprchovat pitnou vodou.

Aktuální informace ke kvalitě vody v přírodních koupalištích, nádržích určených ke koupání a stavbách ke koupání se systémem přírodního způsobu čištění vody naleznete na stránkách http://www.hygpraha.cz/koupaliste.aspx .

Vytvořeno: 3.7.2018