Pořízení ekologického vytápění

Ministerstvo životního prostředí ČR a Státní fond životního prostředí ČR připravují na rok 2022 vyhlášení výzvy č. 4 dotačního programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech“, která bude zaměřená na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy, zejména u sociálně slabých domácností.

Sociálně slabá domácnost je taková, která má průměrný roční čistý příjem na člena domácnosti žadatele, doložený daňovým přiznáním za rok 2020, menší nebo roven částce 170 900 Kč. Výjimku z povinnosti prokázat průměrnou výši příjmu domácnosti mají v současné době občané pobírající důchod a studenti. Dotace bude pokryta z 95 % z prostředků EU a pouze 5 % bude hradit žadatel.

Předmětem podpory je náhrada kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za:

  • tepelné čerpadlo
  • kotel na biomasu
  • plynový kondenzační kotel

Více informací je uvedeno na: Základní informace – SFŽP ČR (sfzp.cz), https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/

V souvislosti s výše uvedeným prosíme občany (potenciální zájemce) o spolupráci na vytvoření seznamu žadatelů. Ten bude prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy předán na Ministerstvo životního prostředí ČR. Na základě tohoto seznamu bude stanovena výše alokace, která bude Praze přidělena.
V případě vašeho zájmu prosíme o zaslání identifikačních údajů (jméno a příjmení, rok narození, místo realizace, adresa rodinného domu / bytové jednotky, telefonní číslo, e-mail) na vladimira.sramkova@praha17.cz, nebo písemně na adresu: Úřad MČ Praha 17, Odbor životního prostředí a dopravy, Vladimíra Šrámková, Žalanského 291/12b, 163 00 Praha 6 – Řepy.

Termín: do 15. 12. 2021

Závazné pokyny - Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti

Pořízení ekologického vytápění

Vytvořeno: 9.11.2021