Pomoc s finanční tísní spojené s růstem cen energií - DPI

Každý zákazník, který odebírá od dodavatele poslední instance musí podepsat smlouvu, jinak mu bude dodávka po 6 měsících ukončena a bude odpojen

 • Dodávka poslední instance je dočasné řešení a záchranná síť
 • Slouží k tomu, aby nikdo nepřišel ze dne na den o dodávku elektřiny nebo plynu v případě, že selže původní dodavatel zákazníka
 • Jde ale o dočasné řešení, které skončí nejpozději po uplynutí 6 měsíců
 • Pokud si zákazník v tomto období nenajde nového dodavatele, bude mu přerušena dodávka, což přinese zákazníkovi nemalé náklady

POKUD JSTE SI DOSUD NEVYBRALI NOVÉHO DODAVATELE, PODEPIŠTE NOVOU SMLOUVU CO NEJDŘÍVE
TO PLATÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE CHCETE NADÁLE ZŮSTAT U FIRMY, KTERÁ VÁM AKTUÁLNĚ JAKO DODAVATEL POSLEDNÍ INSTANCE DODÁVÁ A KTERÉ PLATÍTE ZÁLOHY

Pokud zákazník neplatí za dodávku poslední instance, riskuje předčasné ukončení dodávky a odpojení

 • Dodávka poslední instance není zdarma a je potřeba pravidelně platit zálohy a na konci DPI případný doplatek (přeplatky jsou samozřejmě standardně zákazníkům vráceny)
 • I pro dodávku poslední instance platí, že pokud své finanční závazky za dodanou energii nezaplatíte, může dojít k přerušení dodávek a odpojení
 • K přerušení dodávek a odpojení nikdy nedojde hned, vždy je prostor se s dodavatelem domluvit na řešení
 • Vždy je proto potřeba s dodavatelem aktivně komunikovat, jen tak se vyhnete zvýšeným nákladům, které odpojení jako krajní řešení neplacení přináší

POKUD AKTUÁLNĚ NEMÁTE DOSTATEK PROSTŘEDKŮ NA ÚHRADU ZÁLOH, SPOJTE SE CO NEJRYCHLEJI S DODAVATELEM POSLEDNÍ INSTANCE A SVOJI SITUACI AKTIVNĚ ŘEŠTE
VŽDY JE MOŽNÉ OBRÁTIT SE NA ÚŘAD PRÁCE, KTERÝ AKTUÁLNĚ NABÍZÍ VÍCE ZPŮSOBŮ POMOCI S VYSOKÝMI CENAMI ENERGIÍ

Úřad práce ČR a jeho pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií
Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a nemáte dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc.

Může Vám pomoci s náklady na bydlení, a to prostřednictvím těchto dávek:

 • Příspěvek na bydlení
  Primární pomoc státu určená těm, kteří mají kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydlení. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník, nájemce nebo podnájemce bytu či domu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů nestačí na zaplacení nájmu a nákladů souvisejících s bydlením. Pro rok 2022 má nárok na příspěvek na bydlení také vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci, který ji užívá k trvalému bydlení. Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni1.
 • Doplatek na bydlení
  Tato dávka pomoci v hmotné nouzi pomáhá tehdy, když příjmy rodiny či jednotlivce nestačí ani po přiznání příspěvku na bydlení na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících s bydlením (tj. nájem, služby spojené s bydlením a náklady za dodávky energií). Výše doplatku na bydlení ÚP ČR stanoví tak, aby domácnosti po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala částka na živobytí. Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni.
 • Mimořádná okamžitá pomoc
  Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci Vám může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout ji bezprostředně. Například se může jednat o situace spojené s finančními problémy v důsledku úhrady nedoplatku za vyúčtované energie. Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/mimoradna-okamzita-pomoc.

Komplexní informace jsou k dispozici na www.uradprace.cz/web/cz/-/s-rustem-cen-za-energiemuze-pomoci-up--1.

Pokud potřebujete pomoc s vyplněním žádosti o nepojistné sociální dávky, obraťte se na Call centrum ÚP ČR na tel. číslo.: 800 77 99 00 (bezplatná linka) nebo na callcentrum@uradprace.cz. Vyplněné žádosti můžete podat elektronicky (přes Identitu občana, datovou schránkou nebo s uznávaným elektronickým podpisem), zaslat poštou či doručit osobně na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR.

Máte-li dotazy vztahující se k dávkové pomoci v souvislosti se zvýšenými cenami energií, obraťte se na zaměstnance Úřadu práce ČR osobně na nejbližším kontaktním pracovišti v místě vašeho bydliště nebo volejte na speciální linku: 950 180 070.

Ukončení dodávky a odpojení (ať už z důvodu neplacení nebo z důvodu skončení šestiměsíčního období) vždy znamená náklady navíc

 • Pokud zákazník včas nepodepíše novou smlouvu nebo pokud zákazník neplatí za dodávku poslední instance opakovaně zálohy, bude mu přerušena dodávka a bude odpojen
 • Opětovné připojení přitom může přinést náklady navíc až v řádu několik tisíc korun (výjezd technika, nutnost opětovně revize měřícího zařízení atp.), samozřejmě to pak znamená a období bez elektřiny nebo plynu

ODPOJENÍ OD DODÁVKY DODAVATELE POSLEDNÍ INSTANCE SE MŮŽETE VŽDY VYHNOUT, MUSÍTE ALE SVOJI SITUACI AKTIVNĚ ŘEŠIT, KOMUNIKOVAT A PŘEDEVŠÍM VČAS UZAVŘÍT NOVOU SMLOUVU

Jak funguje proces přerušení dodávky a odpojení odběrného místa

 • K odpojení nikdy nedojde hned, dodavatel se nejprve pokouší zákazníka v rozmezí několika týdnů (v případě aktuálního DPI dokonce měsíců) opakovaně kontaktovat (telefonicky, mailem, dopise, a to i doporučeným) a zákazník proto vždy dopředu ví, kdy a proč by k odpojení mohlo dojít, teprve následně dává dodavatel pokyn distributorovi
 • dodavatel je tedy ten, který přerušuje nebo ukončuje další dodávku energií (ať už pro neplacení nebo ze zákona na konci šesti měsíčního období DPI), vlastní odpojení (znemožnění další fyzické dodávky) ale realizuje příslušný distributor, který provozuje a vlastní měřicí zařízení a infrastrukturu
 • jak předejít odpojení:
  • v případě neplacení, je většinou možné fyzickému odpojení předejít, pokud zákazník svůj dluh uhradí
  • v případě ukončení DPI na konci 6 měsíců, ale bude nutné vždy podepsat novou smlouvu a najít si nového dodavatele (i kdyby to byl sám dodavatel poslední instance)
 • odpojení probíhá tak, že na místo dorazí pracovník distributora provede potřebné práce, které zamezí další dodávce energií
 • pokud se tak stane, obnovení dodávky přinese vždy zákazníkovi dodatečné náklady a může zabrat i delší čas
 • v případě elektřiny se může jednat o:
  • pokud jde o relativně nový odběr bez historických rozvodů, pak znovupřipojení proběhne poměrně rychle a bez komplikací, spíše jde tedy o to, doplatit dluh, resp. zvolit si včas nového dodavatele
  • pokud půjde o historické rozvody, distributor obyčejně nebude moci znovupřipojení provést hned z důvodu platných norem a standardů, v takovém případě může zákazníka čekat vícenáklad na úpravu rozvaděče a související práce, dále náklady na revizi (řádově tedy vícenáklady přes 5 tis. Kč), tato situace pak bude náročnější i z pohledu času, jelikož si zákazník musí sehnat firmu, která mu práce provede
 • v případě plynu se může jednat o:
  • znovupřipojení plynu je technicky náročnější a distributor jej obyčejně zpoplatňuje částkou kol. 2 tis. Kč, předtím je ale potřeba vždy provést revizi, což představuje další náklad kol. 2 tis. Kč a nutnost sehnat narychlo technika

ODPOJENÍ VŽDY PŘINESE NÁKLADY NAVÍC A ZNAMENÁ MINIMÁLNĚ NĚKOLIK DNÍ BEZ ENERGIÍ
VŽDY JE MOŽNÉ MU PŘEDEJÍT, POKUD ZÁKAZNÍK SVOJI SITUACI AKTIVNĚ ŘEŠÍ

Kdy nejpozději musí zákazník uzavřít novou smlouvu, aby se ukončení dodávky DPI vyhnul?

 • Je potřeba počítat s tím, že vlastní podpis smlouvy nestačí a musí proběhnout ještě nutné administrativní úkony na straně dodavatele, distributora a operátora trhu
 • Tento tzv. proces změny dodavatele obyčejně může trvat několik dní
 • I proto není na místě s výběrem dodavatele otálet na poslední chvíli

NEODKLÁDEJTE JIŽ DÁLE PODPIS SMLOUVY S NOVÝM DODAVATELEM, KTERÝ VÁM ZAJISTÍ DODÁVKU PO SKONČENÍ ŠESTIMĚSÍČNÍ DODÁVKY POSLEDNÍ INSTANCE
SMLOUVU PODEPIŠTE NEJPOZDĚJI DVA TÝDNY PŘED KONCEM DPI, VÝBĚR DODAVATELE JE ZCELA NA VÁS, MŮŽE JÍT O FIRMU, KTERÁ VÁM DODÁVÁ JAKO DODAVATEL POSLEDNÍ INSTANCE NEBO O JAKÉHOKOLIV JINÉHO OBCHODNÍKA

Leták - Úřad práce ČR a jeho pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií

Vytvořeno: 28.2.2022