Pokračuje další etapa opravy Plzeňské ulice

Technická správa komunikací (TSK) zahájí ve středu 14. dubna 2021 stavební práce na komunikaci Plzeňská v úseku Trabant muzeum – Bucharova, směr z centra. Souvislá údržba komunikace je rozdělena na dvě části a skončí do 12. května 2021.

Jedná se o pokračující akci z minulého roku, ve které proběhla úprava povrchu komunikace zejména ve směru do centra.

Stavba zahrnuje opravu vozovky a chodníkových ploch. Vozovka bude odfrézována v tloušťce 4 cm, následně bude provedena sanace příčných a podélných trhlin spodní vrstvy a poté proběhne pokládka nového živičného povrchu vozovky. Chodníky budou řešeny litým asfaltem.

Dopravní omezení:

Uzavírka po etapách.

0. etapa – pouze se osadí značky na vyparkování vozidel

1. etapa (14.4.2021 – 21.4.2021): ve směru do centra až po křižovatku Bucharova X Plzeňská dojde k uzávěře pravého pomalého jízdního pruhu. Doprava bude vedena levým rychlým pruhem.

Ve směru z centra bude uzavřen pravý pomalý jízdní pruh. Doprava bude vedena levým jízdním pruhem.

Při sjezdu z ul. Kukulova/Bucharova na Plzeňskou bude použita objízdná trasa ulicí Za Opravnou.

2. etapa (22.4.2021 – 12.5.2021): ve směru z centra od ul. Zahradníčkova uzavřen pravý pomalý i levý rychlý pruh. Doprava bude vedena pruhem směrem do centra.

3. etapa (28.4.2021 – 12.5.2021): ve směru do centra uzavřen levý rychlý pruh. Před křižovatkou uzavřen i odbočovací, doprava vedena pravým pomalým pruhem. Ve směru z centra za křižovatkou Bucharova dojde k uzavření levého jízdního pruhu, doprava vedena pravým jízdním pruhem.

Zhotovitel: SKANSKA, a. s.

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb?poi=5f634c0f0c2b4d872f123829

Podrobné informace sledujte na:
http://www.tsk-praha.cz/
https://www.facebook.com/TSKPraha/

https://twitter.com/TSKPraha

Situace širších vztahů - Plzeňská
Tisková zpráva - pokračuje další etapa opravy Plzeňské ulice

Mapa situace - Plzeňská

Vytvořeno: 8.4.2021