Poděkování za pomoc

Řepská knihobudka

Těsně před Vánoci naši novou řepskou knihobudku navštívila mladá žena s jediným úmyslem – ničit. Ač se to zdá neuvěřitelné, předmětem vandalství se mohou stát i knihy. Tato žena se rozhodla systematicky vyházet téměř všechny knihy na chodník. Čeho si nevšimla, byla kamera, umístěná v prostoru KC Průhon, která vše detailně zachytila. Trošku smutné je, že kolem prošlo několik lidí, kteří téměř bez povšimnutí pokračovali dál. Ovšem s tím, že si někteří rozházené knihy kolem knihobudky nejprve pečlivě vyfotili.

Co je ovšem nejdůležitější: Velice děkujeme dvěma mladým lidem, kteří zareagovali tak, jak zdravý rozum napovídá. Knihy postupně posbírali a uklidili zpět do knihobudky. Těm patří náš velký dík. Jsme velmi rádi, že někomu není lhostejné, jak se v naší městské části zachází s majetkem, potažmo s tím, co se určeno pro radost a potěšení všem.

Děkujeme!

Vytvořeno: 5.1.2018