Oznámení výsledků výtvarně architektonické soutěže

Městská část Praha 17, jako vyhlašovatel výtvarně architektonické soutěže na návrh

SMUTEČNÍ SÍNĚ ŘEPSKÉHO HŘBITOVA,

oznamuje, že

1. cenu získal návrh Bc. Jiřího Lasovského a Bc. Prokopa Vondrušky,
2. cenu získal návrh Ing. arch. Věry Stejskalové,
3. cenu získal návrh Ing. arch. Jakuba Hály.

Výňatek z grafické části oceněných návrhů je přílohou tohoto oznámení.

Výtvarně architektonický návrh - 1. místo
Výtvarně architektonický návrh - 2. místo
Výtvarně architektonický návrh - 3. místo

Vytvořeno: 12.3.2013