Oznámení o omezení provozu v ulici U Boroviček

Od 9. 10. 2017 budou po dobu 46 dnů probíhat stavební práce částečně v ulici U Boroviček a přilehlých komunikacích

V rámci realizace projektu „Stavební úpravy křižovatky Selských baterií a U Boroviček a dopravní propojení s ul. Na Fialce“ budou od 9. 10. 2017 po dobu 46 dnů probíhat stavební práce  částečně v ulici U Boroviček a přilehlých komunikacích. Zahajovací práce budou probíhat již od 5. 10. 2017. Dojde k úpravě stávající křižovatky ulic U Boroviček a Selských baterií a propojení ulice Selských baterií s ulicí Na Fialce I. Souběžně bude vybudován nový chodník s veřejným osvětlením.

K realizaci tohoto projektu budou zapotřebí dopravní opatření, která s sebou přinesou částečná omezení, která se dotknou téměř celé výše uvedené oblasti. Situace s vyznačením úpravy přechodného dopravního značení, budou vyvěšeny na úřední desce městské části Praha 17, případně budou k nahlédnutí na odboru dopravy MČ Praha 17, na adrese Bendova 1121/5, Praha 6 – Řepy. Žádáme zde bydlící obyvatele o trpělivost a pochopení této přechodné situace.

B2 SITUACE KOORDINAČNÍ

Vytvořeno: 27.9.2017