Oznámení o omezení provozu v ulici Na Bělohorské pláni

Od 11.9. 2017 po dobu 46 dnů budou probíhat stavební práce.

V rámci realizace projektu "Zklidnění dopravy v severovýchodní oblasti MČ Praha 17" budou od 11.9. 2017 po dobu 46 dnů probíhat stavební práce v ulici Na Bělohorské pláni a částečně přilehlých komunikacích. Úpravy jsou navrženy tak, aby výsledný efekt přinesl zvýšení bezpečnosti (snížení rychlosti) a plynulosti dopravy pro zde žijící obyvatele.

V rámci I. etapy se jedná konkrétně o výstavbu zvýšené plochy křižovatky Na Bělohorské pláni x Čistovická, včetně úprav přilehlých chodníkových ploch, nové parkovací pruhy a parkovací stání v počtu 21 v křižovatce Na Bělohorské pláni x U Boroviček.

K realizaci tohoto projektu budou zapotřebí dopravní opatření, která s sebou přinesou částečná omezení, která se dotknou téměř celé výše uvedené oblasti. Situace s vyznačením úpravy přechodného dopravního značení, budou vyvěšeny na úřední desce městské části Praha 17, případně budou k nahlédnutí na odboru dopravy MČ Praha 17, na adrese Bendova 1121/5, Praha 6 – Řepy. Žádáme zde bydlící obyvatele o trpělivost a pochopení této přechodné situace.

Zklidnění provozu Na Bělohorské pláni - stavební úpravy

OŽPD Praha 17

Vytvořeno: 22.8.2017