Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starostka Městské části Praha 17, Mgr. Alena Kopejtková v souladu s ustanovením § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
v pátek dne 07. června 2024 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 08. června 2024 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu

ve volebním okrsku č. 17001
je volební místnost na Úřadě MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 1. patro (zasedací místnost)
pro voliče s trvalým pobytem:
Boršovská, Brunnerova 990 - 999, Březanova, Čistovická 135 - 140, 423, 424, 470 - 475, 484, 514 - 516, 534, Gallašova, Hankova, Hořovského 141 - 152, 476, 477, 479 - 481, 482, 669, K Trninám 606 - 617, Kartounářů, Krolmusova 154 - 158, 160 - 166, 372, 402, 425, 426, 428, 429, 485 - 494, 496 , 497, 500, 510, 512, 517, 518, 602, 668, 1409, Laudova 1384 - 1387, Na Fialce II, Obtočná, Opuková 168 - 176, 502 - 507, 641, 686 - 692, Otlíkovská, Selských baterií 153, 167, Skuteckého 1087 - 1089, 1178, 1379 - 1383, 1387, 1388, Slánská 285, 391, 395, 405, 693, 694, 697, Součkova 980 - 989, Šedivého, Schwarzové, U Boroviček 590, 593, 605, 618, 1434/13

ve volebním okrsku č. 17002
je volební místnost na Úřadě MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 1. patro (obřadní síň)

pro voliče s trvalým pobytem:
Jesenského, Augustova, Engelmüllerova, Galandova 1656, Hekova, Hofbauerova, K Mostku, K Šancím, Karlovarská 126, 399, 427, 660, 814, 1417, 1418, 1717, 1718, 1723, č.ev. 1 - 14, 23 - 25, 27 - 37, 39 - 40, 42 - 46, Ke Kaménce, Kolínova, Kristiánova, Lehotského, Na Chobotě, Na Moklině, Pod Martinem, Reinerova, Severýnova, Slánská 269, 1706, U Kaménky, Žalanského,

ve volebním okrsku č. 17003
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště: Laudova 1024/10, přízemí (společenská místnost)

pro voliče s trvalým pobytem:
Brunnerova 1011, 1012, K Trninám 936 - 947, 958 - 968, Laudova 1001 - 1010, 1015 - 1017, 1020 - 1024, 1443, Na Fialce I, Součkova 948 - 957, U Boroviček 1434/15, Zívrova,

ve volebním okrsku č. 17004
je volební místnost v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19, 1. patro

pro voliče s trvalým pobytem:
Bazovského 1118 - 1120, Makovského 1146 - 1148, 1330, 1331 - 1341, 1342, 1390, 1393, 1394, 1396

ve volebním okrsku č. 17005
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště: Laudova 1024/10, l. patro - družina

pro voliče s trvalým pobytem:
Makovského 1177, 1389, 1398, Nevanova 1043 - 1055, 1069 - 1079, Šímova,

ve volebním okrsku č. 17006
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště: Laudova 1024/10, 1. patro - družina
pro voliče s trvalým pobytem:
Laudova 1030, 1031, Nevanova 1028, 1029, 1032 - 1042, 1057 - 1068,

ve volebním okrsku č. 17007
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště: Laudova 1024/10, 1. patro - družina

pro voliče s trvalým pobytem:
Laudova 1013, 1014, 1018, 1019, 1025 - 1027, Skuteckého 1086, 1395, 1705, č.e. 49, Zrzavého,

ve volebním okrsku č. 17008
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště: Laudova 1024/10, 1. patro - družina

pro voliče s trvalým pobytem:
Mrkvičkova, U Kalvárie 1125, U Lesoparku
                    
ve volebním okrsku č. 17009
je volební místnost v ZŠ Jana Wericha , Španielova 1111/19, 1. patro

pro voliče s trvalým pobytem:
Bazovského 1115 - 1117, Bendova, Španielova 1111, 1124, 1261 - 1266, 1313 - 1315, 1378, 1701, Žufanova 1092 - 1099, 1112, 1113, 1114,                                          

ve volebním okrsku č. 17010
je volební místnost v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19, 1. patro

pro voliče s trvalým pobytem:
Bazovského 1228 - 1231, Makovského 1179, 1349, 1392, Slánská 1678, č. e. 48, Šimonova,

ve volebním okrsku č. 17011
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139/19, 1. patro

pro voliče s trvalým pobytem:
Drahoňovského 810, Jiránkova, Plzeňská 75, 78, 89, 276, 282, 283, 371, 435, 435a, 1710, Slánská 381, Socháňova 1126 - 1134, 1139,

ve volebním okrsku č. 17012
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139/19, 1. patro

pro voliče s trvalým pobytem:
Drahoňovského 1149, 1192, 1425, 1708, Plzeňská 1708, 1716, Vondroušova 1150 - 1169, 1181 - 1188,

ve volebním okrsku č. 17013
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139/19, přízemí

pro voliče s trvalým pobytem:
Drahoňovského 1180, Makovského 1202 - 1206, 1397, 1676, Socháňova 1220, Vondroušova
1189 - 1191, 1193 - 1201, 1207 - 1218,

ve volebním okrsku č. 17014
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139/19, 1. patro

pro voliče s trvalým pobytem:
Galandova 1232 - 1246, Španielova 1254 – 1260,

ve volebním okrsku č. 17015
je volební místnost v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19, 1. patro

pro voliče s trvalým pobytem:
Španielova 1267 - 1293, Žufanova 1703, 1714,

ve volebním okrsku č. 17016
je volební místnost v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19, 1. patro

pro voliče s trvalým pobytem:
Španielova 1247 - 1253, 1294 - 1312, 1316 - 1329,

ve volebním okrsku č. 17017
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139/19, 1. patro

pro voliče s trvalým pobytem:
Makovského 1140 - 1145, 1219, 1222 - 1227, Socháňova 1175,1176, 1221, Vondroušova 1170 - 1174,

ve volebním okrsku č. 17018
je volební místnost v Kulturním domě na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu č. 439/14, přízemí

pro voliče s trvalým pobytem:
Čistovická 82, 90, 92, 95, 179 - 181, 197 - 199, 234, 237 - 247, 249 - 252, 259, 349, 353,356, 363, 367, 374 - 376, 383, 386, 387, 398, 406, 411, 412, 413, 415, 446, 448, 449, 499, 519, 1436, 1700, 1707, 1724, 1725, 1726, 1729, Dobnerova, Doubravínova, Hořovského 385, 397, 403, 409, 410, 416, 417, 419, 522 - 527, K Motolu, Karlovarská 1, 3, 4, 48, 49, 64, 191 - 196, 200, 227, 301, 326 - 328, 337, 339, 343, 380, 459, 663, 1677,1698, 1702, č.ev. 47, Ke Kulturnímu domu, Krolmusova 348, 358, 368, 377, 378, 384, 388, 392, 408, 418, 430, 431, 433, 441, 464 - 467, 498, 520, 521, 695,  Kutrovická, Na Bělohorské pláni, Opuková 305 - 307, 314 - 317, 319, 357, 373, 393, 407, 436, 440, 511, 513, 532, Podkrkonošských tkalců, Prefátova, Řetězokovářů, Selských baterií 309, 311 - 312, 318, 321, 322, 396, 437, 452, Slánská 1699, Třanovského, U Boroviček 189, 190, 253 - 257, 645, 648, 649, 650, 1709.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie.

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů, pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou trvalého bydliště a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.

6. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

7. Je-li ve volebním okrsku obsažena celá ulice, nejsou vypsána čísla popisná, event. evidenční.

V Praze 6 dne 10. května 2024
Mgr. Alena Kopejtková
starostka

Vytvořeno: 15.5.2024