Oprava lávky pro pěší Řepy – Zličín

Informace

V pondělí 3. 6. 2019 bylo zahájeno přejímací řízení stavby Oprava přemostění Zličín – Řepy.

Během přejímacího řízení byla přímo na staveništi zjištěna řada zásadních vad a nedodělků. Jednalo se především o nestandardní kvalitu povrchu, praskliny a nerovnosti přístupových komunikací, neprovedené dilatace, nedokončené nátěry a úpravy vpustí, nevyměněné části kabelových žlabů a další.

Z těchto důvodů se městská část Praha – Zličín rozhodla stavbu nepřevzít a stanovila termín další kontrolní prohlídky na pondělí 10. 6. 2019, do kdy má stavební firma Emexkon nedostatky odstranit.

Chápeme, že uzavření lávky je nepříjemnou komplikací, ale rozumíme městské části Praha – Zličín, že chce převzít stavbu v odpovídající kvalitě, a proto děkujeme všem občanům za trpělivost.

lávka

lávka_2

Vytvořeno: 5.6.2019