Oprava lávky pro pěší Řepy – Zličín

Informace.png

Uzavření lávky přes železniční trať mezi ulicemi Do Blatin a Drahoňovského potrvá i po dobu zimní technologické přestávky.

Koordinátorem Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byly zpracovány varianty řešení provozu lávky v zimním období. Stávající stav rozestavěnosti bohužel neumožňuje bezpečný pohyb, a proto není možné lávku po dobu zimní technologické přestávky zpřístupnit veřejnosti, jak se původně předpokládalo. Městská část Praha – Zličín ponechá lávku uzavřenou.

V opravě se bude pokračovat, jakmile to umožní klimatické podmínky. Dodavatel stavby společnost Emexkon ještě zvažuje možnost demontovat celou lávku a provést práce mimo stavbu, čímž by se doba opravy zkrátila. Nicméně je nutné prověřit technické možnosti odpojení kabelů uložených ve žlabech lávky.

Chápeme, že uzavření lávky je nepříjemnou komplikací, a děkujeme všem občanům za trpělivost.

zdroj: www.mczlicin.cz

Vytvořeno: 21.12.2018