Od dnešního dne je možné žádat o příspěvky na aktivity dětí

Městská část Praha 17 začala prostřednictvím projektu Aktivní město finančně podporovat aktivní trávení volného času řepských dětí a mládeže. „V novém školním roce zahájila naše městská část program Aktivní město. Jeho prostřednictvím finančně podporujeme trávení volného času a tolik důležité mimoškolní činnosti řepských dětí: školáků, středoškoláků i těch úplně nejmenších. Kromě podpory pohybu dětí a jejich dalších zájmových kroužků, jsme zjednodušili rodičům přístup k financím, které jsme na tuto oblast vyčlenili. Důležité proto bude, aby nabídka pro jejich aktivity byla co nejpestřejší, a my věříme, že se do programu zapojí všichni významní poskytovatelé volnočasových aktivit v Řepích. Přihlášení do pilotního programu je možné od konce srpna na internetové adrese: www.aktivnimesto.cz. Příspěvek na 1 dítě bude 600 korun,” uvedla starostka Alena Kopejtková.

Podpora je určena rodičům dětí, které během školního roku vykonávají alespoň jedenkrát týdně zájmovou/volnočasovou činnost, ať již sportovní, kulturní, technicko-řemeslnou nebo obecně vzdělávací. Nárok na finanční příspěvek mají děti resp. jejich zákonní zástupci do 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 17.

Pro rok 2022 bude pro příjemce z rozpočtu MČ Praha 17 alokována částka 1.320.000 Kč. Finanční prostředky jsou čerpány z příjmů z výherních automatů. O příspěvek je možné se hlásit od 25. srpna 2022 prostřednictvím webu: www.aktivnimesto.cz.

Aktivní město

Vytvořeno: 26.8.2022