Mimořádná opatření v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19

Vláda České republiky rozhodla o uzavření všech škol (základních, středních i vyšších odborných a dalších) od středy 11. března 2020. Mateřských školek se toto opatření netýká.

Zároveň se dnes 10. března 2020 od 18:00 hodin zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob.

Mimořádné opatření - uzavření všech škol
Mimořádné opatření - zákaz konání akcí

Vytvořeno: 10.3.2020