Mapa přístupnosti

Digitální mapu přístupnosti budov a veřejných prostor pro osoby s omezenou schopností pohybu představilo hlavní město Praha. Objekty zmapovala na základě schválené metodiky Pražská organizace vozíčkářů (POV). Mapu samotnou potom vytvořil Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR).

Výsledkem spolupráce je mapa, která tzv. semaforovým způsobem (zelená, oranžová, červená) kategorizuje jednotlivé objekty na přístupné, částečně přístupné a nepřístupné.

Vedle mapování, které zadalo hlavní město, využily nabídku k zapojení i mnohé městské části, které mohou už druhým rokem od Magistrátu hl. m. Prahy čerpat dotace na mapování (až 50 tis. Kč ročně), a mapují objekty na svém území.

Mapa je veřejnosti přístupná na adrese www.mapapristupnosti.cz a je optimalizovaná i pro tablety a mobilní telefony

Vytvořeno: 25.9.2017