Máme v Řepích úspěšné sportovce?

Nadace sportující mládeže

Nadace sportující mládeže vyhlašuje grantové řízení na podporu mimořádných sportovních talentů.

  • Časové vymezení grantu (grantové období): 1. 11. 2012 až 30. 10. 2013 (účetní doklady při vyúčtování přiděleného příspěvku však musí být z období od 1. 1. 2013 do 6. 12. 2013)
  • Uzávěrka pro podávání žádostí: 31. 10. 2013
  • Místní působnost: Česká republika
  • Určeno pro: sportovce ve věkové kategorii od 12 do max. 19 let (odměna za dosažené sportovní výkony)
  • Žadatelé: fyzické osoby neziskového charakteru (úspěšní sportovci, resp. jejich zákonní zástupci – rodiče) nebo právnické osoby neziskového charakteru (tělovýchovné jednoty, sportovní kluby, samostatné sportovní oddíly, republikové ústředí sportovního svazu)

Další informace naleznete na stránkách nadace http://www.nsm.cz/pro-zadatele/grant-talent/.

Vytvořeno: 8.2.2013