Magistrát uznal chybu při zabydlování bytů v Řepích

Na základě otevřeného dopisu, v kterém starostka Jitka Synková vyzvala radního Magistrátu hl. m. Prahy pana Adama Zábranského k řešení stížností s novými nájemci magistrátních bytů, se sešla pracovní skupina k této problematice. Jednání se za naši městskou část účastnila starostka Jitka Synková, radní Jaroslava Šimonová, zastupitelka Monika Čermáková a vedoucí Odboru sociálních věcí Praha 17.

Téma obsazování magistrátních bytů bylo velmi diskutováno na konci loňských letních prázdnin a v září. Přidělování bytů ve vlastnictví magistrátu spočívá v poskytování bydlení osobám a rodinám v sociální tísni, které obvykle mají problém zařadit se do většinové společnosti. „Dostávala jsem velké množství stížností na soužití s novými nájemníky magistrátních bytů. Obrátila jsem se proto na pana Adama Zábranského (Piráti), který jako radní má tuto problematiku na starosti. V září se pan Zabranský zúčastnil zastupitelstva naší městské části a přislíbil zřízení pracovní skupiny, která by se touto problematikou zabývala,“ vysvětlila starostka Jitka Synková.

První setkání pracovní skupiny se uskutečnilo minulý týden. Vedoucí Odboru bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy uznal, že v ulici Laudova a Nevanova nebyl uhlídán poměr, v jakém mají být zastoupeny osoby v sociální tísni. Zároveň oznámil, že do budoucna není plánováno do Řep celkové dávat další žadatele v sociální tísni, pozornost bude soustředěna primárně na byty profesní.

Je důležité, aby byly magistrátní nájemní byty přidělovány lidem z preferovaných profesí, jako jsou lékaři, zdravotní sestry, hasiči a policisté. „Současný systém přidělování bytů je politickým rozhodnutím vedení magistrátu. Upozornila jsem na to, že by bylo vhodné přehodnotit tento systém a dávat zrekonstruované byty osobám, které si této velké příležitosti budou vážit a začlení se do většinové společnosti. A apelovala jsem na to, aby bylo zastaveno přidělování bytů rodinám, které spoléhají více na sociální systém, než na vlastní přičinění“ uvedla radní pro sociální oblast Jaroslava Šimonová.

Zástupci magistrátu přislíbili projednat žádost o okamžité zastavení přidělování magistrátních bytů v naší městské části těmto rodinám. „Byli jsme informování, že úředníci magistrátu předloží naši žádost o zastavení přidělování bytů rizikovým rodinám v naší městské části. Současně jsme byli informování, že magistrát vystěhoval 3 domácnosti, na které mířilo nejvíce stížností. Jedná se o jeden byt v Laudově ulici a dva byty ve Slánské ulici. Nicméně nejsem spokojená, jak dlouho tento proces trval. Magistrát by měl zlepšit pravidelná místní šetření a kontroly. Vyzvala jsem proto pana Zábranského, aby se osobně přišel podívat do lokalit, které vnímáme jako problémové,“ dodala starostka Jitka Synková.

Další jednání vedení naší městské části se zástupci magistrátu by se mělo uskutečnit přibližně za měsíc.

Vytvořeno: 29.1.2021